Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ

 

 

Cách dùng は 

 Cách dùng が rất phức tạp, nhiều nhà ngôn ngữ học Nhật Bản đã tranh luận về cách dùng này. Trong cuộc sống hang ngày không ít trường hợp dùng sai kể cả người Nhật. Qua việc tìm hiểu cách dùng mình chia sẻ với các bạn, nói chung chỉ đúng với thuyết tương đối.

 

Thông thường 1 câu thì có cấu trúc theo dạng:

Chủ ngữ

Đông từ

Từ hình dung,Danh từ

 

  • Trường hợp miêu tả:

Chủ ngữ

Từ hình dung,Danh từ

Chủ ngữ

Đông từ

 Câu nói dùng tự nhiên khi miêu tả về một sự vật sự việc.

Ví dụ:

佐藤さんは社長だ Ông Sato là giám đốc

佐藤さんは優しい Ông Sato hiền

佐藤さんが来た Ông Sato đã đến

 

  •  Trường hợp nhấn mạnh:

Chủ ngữ

Từ hình dung, Danh từ

Chủ ngữ

Đông từ

 Dùng khi trả lời 1 câu hỏi hay nhấn mạnh chủ ngữ của câu so với các sự vật sự việc khác:

Ví dụ:

佐藤さんが社長だ Ông Sato là giám đốc.

Trả lời cho câu hỏi: 社長なのは誰ですか? Giám đốc là ai vậy? (Trong rất nhiều người thì ông Sato là giám đốc)

佐藤さんが優しい Ông Sato hiền

Trả lời cho câu hỏi: 優しいひとはだれですか?Người hiền là ai vậy/

佐藤さんは来た Ông Sato đã đến(ví dụ như: chưa ai đến cả, chỉ mình ổng đến trước)

 

 

Các từ khóa:

  • Học tiếng Nhật Online miễn phí
  • Cách dùng はvà が
  • cach dung wa va ga
  • cach dung は が
  • ngu phap tieng nhat
  • Tieng Nhat nang cao