Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ
Văn phạm tiếng Nhật, các bạn cần có phần mềm adobe reader để xem.