Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ

Âm hán: Viên
Nghĩa: vòng tròn

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
エン 百円(ひゃくえん)
100 Yen