Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ

Âm hán: Nhân
Nghĩa: Người

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
ひと) 人(ひと)
Người
ジン 人口(じんこう)
Dân số
ニン 何人(なんにん)
Bao nhiêu người?